Συμβουλές - άρθρα

Management & HR Management, Στρατηγική, Πωλήσεις & Marketing.

Περισσότερα

Δομική Παρέμβαση

Business Coaching, Life Coaching, Ανάπτυξη ικανοτήτων διαλόγου, ενίσχυση της άρθρωσης του λόγου κ.α.

Περισσότερα

Εκπαίδευση

Αύξηση παραγωγικότητας, δημιουργία πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης κ.α

Περισσότερα

Εκδόσεις

Βιβλία, παρουσιάσεις, μελέτες, δωρεάν e-books κλπ.

Περισσότερα

Η εταιρεία μας

 

Αποτελεί πλέον Κοινή συνείδηση ότι η Επιχείρηση ή ο οργανισμός χρειάζονται μια εκ βάθρων ανασύνταξη των δυνάμεων και των λειτουργιών τους, σε όλο κυριολεκτικά το εύρος τους. Η εμπειρία και η γνώση της Εταιρείας μας και της Επιχείρησης ή του οργανισμού εξασφαλίζουν την μετάβαση και αλλαγή με αποτελεσματικότητα, ασφάλεια και προοπτική.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

HR Solutions

Προγραμματισμός και ανάπτυξη προσωπικού (Διαχείριση της καριέρας, σχέδιο διαδοχής κ.τ.λ)

Business Solutions

Καθορισμός και υλοποίηση επικοινωνιακής Πολιτικής Marketing & Πωλήσεων.

Financial Solutions

Λογιστικές-Φοροτεχνικές υπηρεσίες, φορολογικός έλεγχος για τυχόν αστοχίες κ.α

Δομική Παρέμβαση

Business Coaching, Life Coaching, Ομαδικότητα, επίτευξη επαγγελματικών στόχων, Δημιουργία νέων ιδεών κ.α

Εκπαίδευση

Αύξηση παραγωγικότητας, δημιουργία πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης κ.α

Εκδόσεις

Βιβλία, παρουσιάσεις, μελέτες, δωρεάν e-books κλπ.