Πρόγραμμα Δομικής Παρέμβασης- Coaching

0

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ – COACHING

Μπροστά στην κρίση

Η κρίση στη χώρα μας είναι βαθειά και σκληρή, αλλά η λογική της ευθύνης μας υπαγορεύει, ότι κάθε κρίση κρύβει σίγουρα κάτι θετικό. Κάθε κρίση είναι μια ευκαιρία, αλλά εξαρτάται από τον καθένα μας. Εξαρτάται από το άτομο. Η κρίση απαιτεί από τον καθένα, να αλλάξει, να σκεφτεί διαφορετικά και σε μεγαλύτερο βαθμό, από ό,τι σκεφτόταν. Πρέπει να ξέρουμε ότι το ίδιο μυαλό και η ίδια σκέψη δεν ωφελεί σε τίποτα. Επίσης σε τέτοιες περιπτώσεις, όπως αυτή, οι απαντήσεις δεν λέγονται, αλλά γίνονται. Με την πράξη μας δίνουμε «σάρκα και οστά» στις προκλήσεις των καιρών μας.

Ποια είναι η λύση;

Η αλλαγή είναι μια λύση στην πράξη. Αρκεί να θέλουμε μια τέτοια αλλαγή και να γνωρίζουμε προς τα πού πρέπει να κατευθυνθούμε, ποιες ενέργειες επιβάλλονται και τι απαιτείται να γίνει και ας μη ξεχνάμε ότι η αλλαγή χρειάζεται πάντα την αυτοκριτική και την αυτογνωσία. Αυτό που μας λείπει δεν είναι η κριτική, αλλά η αυτοκριτική. Όσο αυτό δεν γίνεται η κρίση θα γίνεται βαθύτερη.

Τι σημαίνει αλλαγή; Τι σημαίνει να αλλάξουμε;

Αλλαγή σημαίνει να μεταβάλω ριζικά και δομικά τον τρόπο του «σκέπτεσθαι», σε όλη την έκταση των δραστηριοτήτων μου και σε σχέση με τον εαυτό μου και σε σχέση με τους άλλους και σε σχέση με την εργασία μου, απορρίπτοντας το παλιό , γιατί πλέον δεν μου προσφέρει τίποτα. Ανανεώνω τους τρόπους και τις μεθόδους, με νέες ιδέες και νέες πρακτικές, ώστε να δώσω μια νέα προοπτική και στον εαυτό μου και στην δουλειά μου, με ασφαλή κριτήρια και συγκροτημένη πράξη. Όπως δρούσα σήμερα, φαίνεται με σαφήνεια, ότι τελικά αντί να πηγαίνω μπροστά, πηγαίνω πίσω. Όλες τις προκαταλήψεις μας, τις παρωχημένες καταστάσεις και στάσεις μας είναι ανάγκη να τις αποβάλουμε.

Νέες προοπτικές και νέα πλαίσια εργασίας παρουσιάζονται και πρέπει εμείς χωρίς δισταγμό να τα αγκαλιάσουμε.

Δεν είναι εύκολο πράγμα, αλλά δεν είναι και πληκτικό, γιατί θα μας φέρει κοντά στην ευημερία, στη δημιουργία και στην προοπτική.

Η δική μας πρόταση

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εμείς θεωρήσαμε συνετό να σας προσεγγίσουμε και να σας προτείνουμε το Πρόγραμμα μας, που το ονομάζουμε Δομική Παρέμβαση και με το οποίο έχουμε βαθειά την πεποίθηση, ότι θα συμβάλλουμε, στην όλη προβληματική σας, ώστε να βρείτε τις κατάλληλες λύσεις, αφού αποδεχθείτε τις προκλήσεις της μεθόδου και διεργασίας μας.

Η Δομική Παρέμβαση, όπως εμείς την έχουμε προσλάβει, έχει τις ρίζες της στην αρχαία ελληνική σκέψη και έχει διαμορφωθεί και εμπλουτισθεί, από τη σημερινή πραγματικότητα.

Τι είναι η Δομική Παρέμβαση;

Η Δομική Παρέμβαση – Coaching, συνοπτικά είναι ένας μεταξύ μας συνασπισμός (του διευκολυντή), με πρόσωπο ή ομάδα προσώπων, που έχει ως βάση, μια δημιουργική μέθοδο και διεργασία, με νέο προσανατολισμό και στροφή σε νέες κατευθύνσεις και κυρίως ριζικές αλλαγές και που επικεντρώνεται, στο γεγονός να προκαλέσει και να εμπνεύσει, για να διευκολύνει την απελευθέρωση δυνάμεων του/τους και έτσι να μεγιστοποιήσει/ουν, το προσωπικό και επαγγελματικό του/τους «δυναμό», ώστε να βρει/ουν κατάλληλες λύσεις, προς επίτευξη σημαντικών προσωπικών και επαγγελματικών στόχων.

Τα θέματα

Τα θέματα κινούνται σε ένα πλαίσιο τομέων, ως εξής:

Τομέας οικονομικός

Τομέας προσωπικός

Τομέας σχέσεων και επικοινωνίας

Τομέας επιχειρηματικός

Τομέας επαγγελματικός

Πως εφαρμόζεται στην πράξη

Πραγματοποιούνται συναντήσεις, είτε σε ομαδικό επίπεδο, στην περίπτωση  μιας επιχείρησης, που επιθυμεί να το εφαρμόσει στα στελέχη της, είτε στην περίπτωση ομάδας επιχειρηματιών / επαγγελματιών, που επιθυμούν να συμμετάσχουν, για νέες ιδέες  και για αποφάσεις ριζικών αλλαγών, είτε σε ατομικό επίπεδο, με κατ’ ιδίαν συναντήσεις.  Συνήθως και ανάλογα με την περίπτωση, ο μέσος όρος συναντήσεων που χρειάζονται, είναι 10-15, όμως είναι στην διακριτική ευχέρεια του ενδιαφερομένου να επιλέξει τον αριθμό των συναντήσεων. Στο πρόγραμμα Δομικής Παρέμβασης – Coaching, δεν θα ακούσετε τις γνωστές σε όλους μας συνταγές, για αύξηση πωλήσεων, διαχείριση χρεών, επικοινωνίας κλπ., που είναι παλιές και ατελέσφορες πρακτικές. Το όλο πρόγραμμα βασίζεται στην αρχή, ότι κανείς δεν γνωρίζει καλύτερα από εσάς το πρόβλημα και τη λύση του, απλά θα σας βοηθήσει να ανακαλύψετε και να ενεργοποιήσετε ξανά εκείνες τις δυνάμεις, που θα σας βοηθήσουν, ώστε εσείς οι ίδιοι να λύσετε ένα πρόβλημα και να επιτύχετε ένα στόχο. 

Σε ποιους απευθυνόμαστε

Το Πρόγραμμα απευθύνεται στις επιχειρήσεις και οργανισμούς και σε όλους τους εργαζομένους, καθώς και σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται  να μπει στη διαδικασία της αλλαγής.

Όλοι μαζί μπορούμε να μετατρέψουμε τις απειλές της κρίσης σε ευκαιρίες.

Είμαστε στη διάθεσή σας, για μια κατ’ ιδίαν συνάντηση, στα γραφεία μας ή στο δικό σας χώρο, όπου θα μπορέσουμε να σας αναπτύξουμε το όλο πλαίσιο, αναλυτικά και συνθετικά, χωρίς καμία δέσμευση από την πλευρά σας.

Print Friendly, PDF & Email