Ο μετασχηματισμός της επιχείρησης αρχίζει με το όραμα και τους στόχους για το ανθρώπινο δυναμικό της.

Η νέα ανταγωνιστική πραγματικότητα και το σκληρό ανταγωνιστικό επιχειρησιακό περιβάλλον απαιτεί νέους τρόπους σκέψης, νέες προσεγγίσεις, νέες πρακτικές και νέες λειτουργίες αναφορικά με τους Ανθρώπινους Πόρους και γενικά στην λειτουργία και στην δράση του Ανθρώπινου Δυναμικού των επιχειρήσεων.

Περισσότερα

Όταν η αλλαγή αποτελεί αναγκαιότητα για την επιχείρηση τότε το επόμενο βήμα είναι ο μετασχηματισμός της

Το management της αλλαγής είναι μία επιβεβλημένη και επιτακτική αναγκαιότητα , για την επιχείρηση, σήμερα ειδικώς , λόγω των ιδιαιτέρων και δύσκολων συνθηκών , οι οποίες υφίστανται στο επιχειρησιακό περιβάλλον.

Περισσότερα