Σεμινάριο: Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (θεωρία και πράξη) 12 ωρών

Synergy Solution m.v.p. A.E. Τζώρτζ 6, Πλ.Κάνιγγος, 6ος Όροφος, Αθήνα, Greece

«Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (θεωρία και πράξη) 12 ωρών»   Σκοπός του Σεμιναρίου: Σκοπός του σεμιναρίου είναι, η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τα θέματα της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. Είναι σχεδιασμένο και προσαρμοσμένο στο πλαίσιο των αναγκών, των απαιτήσεων και των συνθηκών της σημερινής πραγματικότητας των Ανθρωπίνων Πόρων μιας Επιχείρησης.   Περιεχόμενα Σεμιναρίου Σημασία και αξία της…

Σεμινάριο: Μάνατζμεντ (Θεωρία και Πράξη), 60 ωρών

Synergy Solution m.v.p. A.E. Τζώρτζ 6, Πλ.Κάνιγγος, 6ος Όροφος, Αθήνα, Greece

«Μάνατζμεντ (Θεωρία και Πράξη), 60 ωρών»   Σκοπός Σκοπός του σεμιναρίου είναι , με βάση αυτή την προβληματική, να βοηθήσει, τους συμμετέχοντες, με ένα ουσιαστικό τρόπο, στην κατανόηση της θεωρίας και της πράξης , για να μπορέσουν, πιο αποτελεσματικά, να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις τους και να βελτιστοποιήσουν τα πραγματικά αποτελέσματα τους και τις πραγματικές αποδόσεις…

Σεμινάριο: Συγκρούσεις και αντιμετώπιση προβλημάτων στον εργασιακό χώρο

Synergy Solution m.v.p. A.E. Τζώρτζ 6, Πλ.Κάνιγγος, 6ος Όροφος, Αθήνα, Greece

Συγκρούσεις και αντιμετώπιση προβλημάτων στον εργασιακό χώρο   Περιεχόμενα 1.Η έννοια της σύγκρουσης 2. Είναι υγιής εκδήλωση η σύγκρουση; -Προσεγγίσεις και επισημάνσεις 3. Προσδιορισμός της σύγκρουσης 4. Εξέταση και αιτιολογικοί λόγοι της σύγκρουσης 5. Εξέταση του περιβάλλοντος της σύγκρουσης 6. Διαφωνίες και αντιπαραθέσεις που προκαλούν συγκρούσεις 7. Είδη συγκρούσεων 8. Θετικά και αρνητικά αποτελέσματα της…

Σεμινάριο: Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Θεωρία και Πράξη), 60 ωρών

Synergy Solution m.v.p. A.E. Τζώρτζ 6, Πλ.Κάνιγγος, 6ος Όροφος, Αθήνα, Greece

«Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Θεωρία και Πράξη), 60 ωρών» Σκοπός Σκοπός του πολύωρου αυτού σεμιναρίου είναι, η κατανόηση και εξοικείωση των συμμετεχόντων, με την εκτεταμένη ύλη, θεωρητικά και πρακτικά, της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. Σχεδιασμένο σε βαθμό υψηλών απαιτήσεων και προσαρμοσμένο στο πλαίσιο των αναγκών και των συνθηκών της σημερινής πραγματικότητας των Ανθρωπίνων Πόρων μιας Επιχείρησης. Περιγραφή…

Σεμινάριο: Ποιότητα, Διαχείριση, Ικανοποίηση και Εξυπηρέτηση Πελατών στον Ξενοδοχειακό Κλάδο

Synergy Solution m.v.p. A.E. Τζώρτζ 6, Πλ.Κάνιγγος, 6ος Όροφος, Αθήνα, Greece

"Ποιότητα, Διαχείριση, Ικανοποίηση και Εξυπηρέτηση Πελατών στον Ξενοδοχειακό Κλάδο"   Θεματολογία Σεμιναρίου: Διαφορές του Μάρκετινγκ Υπηρεσιών σε σχέση με το Μάρκετινγκ Προϊόντων H έννοια της ποιοτικής εξυπηρέτησης Η Πελατοκεντρική Προσέγγιση Η σημασία της ποιότητας στα Ξενοδοχεία (Customer Satisfaction & Service quality) Οι 5 διαστάσεις που οριοθετούν την ποιότητα στις ξενοδοχειακές υπηρεσίες. Από τη θεωρία στην…

Σεμινάριο: Συμπεριφορά, Επικοινωνία και Στάση Ζωής για Προσωπική και Επαγγελματική Επιτυχία (Συναισθηματική Νοημοσύνη)

Synergy Solution m.v.p. A.E. Τζώρτζ 6, Πλ.Κάνιγγος, 6ος Όροφος, Αθήνα, Greece

«Συμπεριφορά, Επικοινωνία και Στάση Ζωής για Προσωπική και Επαγγελματική Επιτυχία (Συναισθηματική Νοημοσύνη)»    Σκοπός του Σεμιναρίου: Nα μάθουμε τους τρόπους και τις μεθόδους με τις οποίες μπορούμε να αναπτύξουμε το λεγόμενο EI (emotional intelligence), για να μας βοηθήσει στο να επαναπροσδιορίσουμε τη συμπεριφορά και τη στάση μας στη ζωή και κατ’ επέκταση να επιτύχουμε τόσο…

Σεμινάριο: Μάνατζμεντ ( Θεωρία και Πράξη) , 12 ωρών

Synergy Solution m.v.p. A.E. Τζώρτζ 6, Πλ.Κάνιγγος, 6ος Όροφος, Αθήνα, Greece

«Μάνατζμεντ ( Θεωρία και Πράξη) , 12 ωρών»    Περιγραφή και Σκοπός του Σεμιναρίου:  Η σημερινή οικονομική και επιχειρησιακή πραγματικότητα απαιτεί ένα πιο σύγχρονο , επαγγελματικό και πιο αποτελεσματικό και κυρίως  επαναπροσδιορισμένο, στις βασικές του αρχές, Μάνατζμεντ, με νέες ιδέες και νέες πρακτικές.  Τα στελέχη της επιχείρησης επιβάλλεται να έχουν, ιδιαίτερα σήμερα, τη γνώση και…

Σεμινάριο: Η Τέχνη της Επικοινωνίας, ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών και διαχείριση παραπόνων

Synergy Solution m.v.p. A.E. Τζώρτζ 6, Πλ.Κάνιγγος, 6ος Όροφος, Αθήνα, Greece

"Η Τέχνη της Επικοινωνίας Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών και διαχείριση παραπόνων"   Σκοπός του Σεμιναρίου: Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες,  με το πέρας της εκπαίδευσης, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, σε θεωρητικό, αλλά και σε πρακτικό επίπεδο, με συγκεκριμένες τεχνικές  και πρακτικά εργαλεία.   Περιεχόμενα Σεμιναρίου Κανόνες ακρόασης Λεκτική Επικοινωνία Κανόνες Προσωπικής επαφής Η Τέχνη των…

Σεμινάριο: . Δημιουργία και οικοδόμηση ενός Τμήματος ή μιας Διεύθυνσης Διοικητικού και Ανθρωπίνων Πόρων

Synergy Solution m.v.p. A.E. Τζώρτζ 6, Πλ.Κάνιγγος, 6ος Όροφος, Αθήνα, Greece

«Δημιουργία και Οικοδόμηση του Τμήματος Προσωπικού ή της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων σε μια Επιχείρηση»    Σκοπός του Σεμιναρίου: Σκοπός του σεμιναρίου είναι, η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τα θέματα και τα προβλήματα του Τμήματος Προσωπικού ή της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων, καθώς  και με όλες τις διαδικασίες, δράσεις και λειτουργίες τους. Περιεχόμενα Σεμιναρίου Εισαγωγικά και Εννοιολογικές…

Σεμινάριο: Η συμπεριφορά του ανθρώπου στη δουλειά του

Synergy Solution m.v.p. A.E. Τζώρτζ 6, Πλ.Κάνιγγος, 6ος Όροφος, Αθήνα, Greece

«Η συμπεριφορά του ανθρώπου στη δουλειά του-Ο Ανθρώπινος παράγοντας και η ανθρώπινη σχέση στην επιχείρηση»   Σκοπός: Σκοπός του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει, το μέσο ή ανώτερο στέλεχος ή τον εργαζόμενο που καλείται να παίξει ρόλο προϊσταμένου, σε βασικά θέματα αναφορικά με τον ανθρώπινο παράγοντα στην Επιχείρηση ή τον Οργανισμό. Η θεματολογία του σεμιναρίου είναι:…