Η σωστή λήψη Απόφασης και το Μάνατζμεντ της Επιχείρησης

Η σωστή λήψη Απόφασης και το Μάνατζμεντ της Επιχείρησης Το Μάνατζμεντ μιας επιχείρησης χαρακτηρίζεται και διακρίνεται κυρίως από τον τρόπο προσέγγισης και τον τρόπο λήψης μιας απόφασης. Χιλιάδες επιχειρήσεις και…

Συμβουλευτικό Επιχειρήσεων

Συμβουλευτικό Επιχειρήσεων Συνοπτική παρουσίαση ενδεικτικού προγράμματος οργάνωσης – λειτουργίας και ανάπτυξης επιχειρήσεων 1. Εξέταση της υφισταμένης καταστάσεως(εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον-ανταγωνιστές της Εταιρίας). 2. Ανάλυση και εκτίμηση  της δομής όλων των…