Η σωστή λήψη Απόφασης και το Μάνατζμεντ της Επιχείρησης

Η σωστή λήψη Απόφασης και το Μάνατζμεντ της Επιχείρησης Το Μάνατζμεντ μιας επιχείρησης χαρακτηρίζεται και διακρίνεται κυρίως από τον τρόπο προσέγγισης και τον τρόπο λήψης μιας απόφασης. Χιλιάδες επιχειρήσεις και οργανισμοί ξοδεύουν χρόνο και χρήμα για να εξετάσουν και καταγράψουν αρμοδιότητες, διεργασίες, διαδικασίες και κανονισμούς αναφορικά με τις αποφάσεις και τη σημασία τους. Η όλη…

Συμβουλευτικό Επιχειρήσεων

Συμβουλευτικό Επιχειρήσεων Συνοπτική παρουσίαση ενδεικτικού προγράμματος οργάνωσης – λειτουργίας και ανάπτυξης επιχειρήσεων 1. Εξέταση της υφισταμένης καταστάσεως(εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον-ανταγωνιστές της Εταιρίας). 2. Ανάλυση και εκτίμηση  της δομής όλων των εργασιών, λειτουργιών και των αναγκών και απαιτήσεων για τη λειτουργία της Εταιρίας. (Αντίληψη για την θέση της Εταιρίας-Στρατηγική κατεύθυνση της Εταιρίας- Υποδομή και λειτουργικά-Κλίμα-Επικοινωνία –…