Η Εταιρεία μας με αίσθημα ευθύνης προς τους Πελάτες της, παρέχει ολοκληρωμένες  λύσεις, βοηθά, στο πιο ζωτικό σημείο των εταιρειών, στην  ανάπτυξη του δικτύου Πωλήσεων καθώς και την επανεξέταση όλων των λειτουργιών και δομών της, με στόχο την άμεση αύξηση της κερδοφορίας τους και την μελλοντική ανάπτυξη τους.

Τα θέματα που πραγματευόμαστε είναι :

Α. Συμβουλευτικό Οργάνωσης Επιχειρήσεων:

1. Αξιολόγηση της συνολικής πορείας της Επιχείρησης

2. SWOT Analysis (Προσδιορισμός και διαχείριση των ισχυρών και αδύνατων σημείων, ευκαιριών   και απειλών)

3. Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

4. Αλλαγή στην Επιχείρηση

5. Εκπόνηση Marketing Plan & Business Plan

6. Στρατηγική Πωλήσεων & Marketing

7. Management και Οργάνωση Επιχειρήσεων

8. Επανεξέταση του Κόστους και των Δαπανών της Επιχείρησης

9. Εκπαίδευση Στελεχών

10. Αναδιοργάνωση Επιχείρησης

B. Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Marketing, Δημοσίων Σχέσεων, Ανάπτυξης Πωλήσεων

1. Δημιουργία Εταιρικής ταυτότητας – Σχεδιασμός και παραγωγή εντύπων (Επαγγελματικές Κάρτες,  Διαφημιστικά φυλλάδια, Προφίλ εταιρίας κλπ)

2. Κατάρτιση και υλοποίηση Στρατηγικής Marketing (promotional strategy κ.λ.π)

3. Έρευνα Αγοράς /Marketing Research (σύνταξη ερωτηματολογίων, συλλογή και ανάλυση δεδομένων, μετρήσεις συμπεριφοράς καταναλωτή κλπ)

4. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες Internet Marketing (σχεδιασμός σελίδων στα Social Media, παρακολούθηση, διαχείριση κλπ)

5. Σχεδιασμός και κατασκευή Ιστοσελίδων ((Web design, SEO, προβολή κλπ)

6. Direct Marketing  (δημιουργία βάσεων δεδομένων υποψήφιων πελατών, σχεδιασμός   δημιουργικού, αποστολή e-mail, αποστολή sms κλπ)

7. Διανομή εντύπων (Door to Door)

8. Outsourcing Τμήμα Marketing & Πωλήσεων (Οργάνωση και διαχείριση Τμήματος Marketing & Πωλήσεων, εκπαίδευση στελεχών, ενέργειες προώθησης, ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων κλπ)

9. Δημιουργία Επιχειρηματικών Δικτύων (σκοπός του όλου πλαισίου είναι η δημιουργία των κατάλληλων συνεργασιών μεταξύ διάφορων επιχειρήσεων, με απώτερο σκοπό την από κοινού μείωση του κόστους, την αύξηση των πωλήσεων, την ενδυνάμωση τους, μέσα από τη συσπείρωση δυνάμεων)

10. Χορηγικό Πρόγραμμα (Σύνταξη προγράμματος Χορηγιών, Προώθηση και Επικοινωνία, Εξεύρεση Χορηγών, Κλείσιμο Συμβάσεων κλπ)

11. Οργάνωση εκδηλώσεων – Δημόσιες Σχέσεις (PR)- Coaching

Σημείωση: οι παραπάνω  υπηρεσίες αφορούν εταιρείες ή και φυσικά πρόσωπα  που θέλουν να προωθήσουν ή να αναπτύξουν μια κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα π.χ. συγγραφείς, ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στις τέχνες και τον πολιτισμό, ελεύθερους επαγγελματίες όλων των δραστηριοτήτων.

Ζητήστε μας να σας αποστείλουμε αναλυτικό πληροφοριακό υλικό για όποιες από τις παραπάνω υπηρεσίες μας ενδιαφέρεστε, είτε με e-mail στο info@synergysolution.gr είτε τηλεφωνικός στο 210-3838942. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.