Τα θέματα που πραγματευόμαστε είναι :

  1. Λογιστικές-Φοροτεχνικές υπηρεσίες
  2. Φορολογικός έλεγχος για τυχόν αστοχίες
  3. Επανεξέταση του κόστους και των δαπανών της Επιχείρησης
  4. Επιδοτούμενα Προγράμματα