Η σημασία και η αξία της εκπαίδευσης σε μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό

Η σημασία και η αξία της εκπαίδευσης σε μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό  Η εκπαίδευση αποτελεί το βασικότερο μέλημα μιας επιχείρησης και ιδιαίτερα σήμερα με τις καθημερινές προκλήσεις και προσκλήσεις, τα προβλήματα, τις κρίσεις γενικά και ειδικά, τις αναδιαρθρώσεις και επανεξετάσεις των δομών, τις νέες ανάγκες και απαιτήσεις, τις αλλαγές, τις αμφιβολίες, τις αναταράξεις και…