Η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στο επίκεντρο της κρίσης (ερωτήματα και προβληματισμοί)

Η κρίση πλέον επικρατεί παντού. Τα πάντα είναι διαφορετικά και οι προσδοκίες των ανθρώπων έχουν εκμηδενισθεί. Οι άνεργοι θα αυξηθούν και η ανάπτυξη δύσκολα θα βρει το δρόμο της, γιατί…