Η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στο επίκεντρο της κρίσης (ερωτήματα και προβληματισμοί)

Η κρίση πλέον επικρατεί παντού. Τα πάντα είναι διαφορετικά και οι προσδοκίες των ανθρώπων έχουν εκμηδενισθεί. Οι άνεργοι θα αυξηθούν και η ανάπτυξη δύσκολα θα βρει το δρόμο της, γιατί η ανεργία ενισχύει ακόμα περισσότερο την ανυπαρξία της ανάπτυξης. Το γεγονός αυτό δεν είναι μονοσήμαντο. Είναι ένα γεγονός εσωτερικό και εξωτερικό και δεν έχει μόνο…