Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Μερικά επιγραμματικά βασικά σημεία για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο 1.Για την δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη φυσικού καταστήματος.  Ένα ηλεκτρονικό κατάστημα δεν διαφέρει σε τίποτα από ένα φυσικό κατάστημα.  Η διαδικασία έναρξης και λειτουργίας είναι ίδια με το φυσικό κατάστημα, η δήλωση του καταστήματος στην αρμόδια υπηρεσία της ΔΟΥ και η έναρξη επαγγέλματος.…