Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Μερικά επιγραμματικά βασικά σημεία για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο 1.Για την δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη φυσικού καταστήματος.  Ένα ηλεκτρονικό κατάστημα δεν διαφέρει σε τίποτα από ένα φυσικό…