Βασικές έννοιες του Μάρκετινγκ-Αξία για την επιχείρηση και τον πελάτη

Βασικές έννοιες του Μάρκετινγκ Αξία για την επιχείρηση και τον πελάτη   Πολλοί συγχέουν το μάρκετινγκ με μερικές από τις επιμέρους λειτουργίες του, όπως είναι η διαφήμιση και η πώληση.…