Επιχειρηματικά Κρίσιμα Ερωτήματα

  Ξέρουμε, ότι σήμερα μας χρειάζεται το επιχειρηματικό δαιμόνιο και η άσβεστη δίψα για μάθηση, συμπεριλαμβανομένης της θέλησης, για αναζήτηση διαφορετικών απόψεων και ανορθόδοξων ιδεών. Ξέρουμε επίσης, ότι το επιχειρηματικό περιβάλλον πλέον συγχωρεί λιγότερα λάθη.

Κρίσιμα Ερωτήματα

Φιλτραρισμένη πληροφόρηση, επιλεκτική ακοή, ευσεβείς πόθοι, φόβος, συναισθηματική επένδυση, μη ρεαλιστικές προσδοκίες, άρνηση της πραγματικότητας, κατάσταση πανικού, είναι μόνο μερικά από τα αίτια, που αποδυναμώνουν τις επιχειρήσεις και τις οδηγούν, τις περισσότερες φορές, στη λήψη λανθασμένων αποφάσεων.

Management και στόχοι

Η ζωή μας διδάσκει καθημερινώς ότι χωρίς στόχο και όραμα δεν είναι προσβάσιμο και ασφαλές το μέλλον και η προοπτική μας. Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι οι στόχοι είναι η ζωτική άρθρωση του προγραμματισμού μας για την πραγμάτωση και επίτευξη του σωστού αποτελέσματος.

Οι λειτουργίες του Management και η σύγχρονη επιχείρηση.

Πολλές επιχειρήσεις, στην πλειονότητά τους Μικρομεσαίες, αν και λειτουργούν σήμερα σε μιά εποχή μεγάλων απαιτήσεων και σκληρού ανταγωνισμού, διοικούνται με τρόπους και μεθόδους που ανήκουν στο παρελθόν και κυρίως με τις ανακλάσεις, θα έλεγα, της ιστορίας τους και όχι σύμφωνα με τις αρχές, τους κανόνες και τις πρακτικές του σύγχρονου Management.

Η υλοποίηση των στόχων της επιχείρησης ενδυναμώνεται μέσα από την αξιολόγηση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού της.

Ο σαφής καθορισμός των στόχων της επιχείρησης μέσα από την οργάνωσή της και η προγραμματισμένη υλοποίηση των ενδυναμώνονται και ισχυροποιούνται από την δομημένη και λειτουργική διαδικασία της αξιολόγησης απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού της.

Η αλλαγή στην Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού είναι αναγκαία προϋπόθεση επιτυχίας της αναδιάρθρωσης

Η αναδιάρθρωση μιας επιχείρησης είναι πλέον κοινή επιδίωξη και κοινός στόχος να γίνεται πράξη και να υλοποιείται , γιατί επιβάλλεται, χωρίς αμφιβολία, από τα πράγματα και τις απαιτήσεις της σημερινής επιχειρησιακής , οικονομικής ρέουσας σκληρής πραγματικότητας , με άμεσο σκοπό και στόχο την θωράκιση και την ανάπτυξή της.

Ο μετασχηματισμός της επιχείρησης αρχίζει με το όραμα και τους στόχους για το ανθρώπινο δυναμικό της.

Η νέα ανταγωνιστική πραγματικότητα και το σκληρό ανταγωνιστικό επιχειρησιακό περιβάλλον απαιτεί νέους τρόπους σκέψης, νέες προσεγγίσεις, νέες πρακτικές και νέες λειτουργίες αναφορικά με τους Ανθρώπινους Πόρους και γενικά στην λειτουργία και στην δράση του Ανθρώπινου Δυναμικού των επιχειρήσεων.