Οι λειτουργίες του Management και η σύγχρονη επιχείρηση.

Πολλές επιχειρήσεις, στην πλειονότητά τους Μικρομεσαίες, αν και λειτουργούν σήμερα σε μιά εποχή μεγάλων απαιτήσεων και σκληρού ανταγωνισμού, διοικούνται με τρόπους και μεθόδους που ανήκουν στο παρελθόν και κυρίως με τις ανακλάσεις, θα έλεγα, της ιστορίας τους και όχι σύμφωνα με τις αρχές, τους κανόνες και τις πρακτικές του σύγχρονου Management.

Περισσότερα

Η υλοποίηση των στόχων της επιχείρησης ενδυναμώνεται μέσα από την αξιολόγηση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού της.

Ο σαφής καθορισμός των στόχων της επιχείρησης μέσα από την οργάνωσή της και η προγραμματισμένη υλοποίηση των ενδυναμώνονται και ισχυροποιούνται από την δομημένη και λειτουργική διαδικασία της αξιολόγησης απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού της.

Περισσότερα

Η αλλαγή στην Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού είναι αναγκαία προϋπόθεση επιτυχίας της αναδιάρθρωσης

Η αναδιάρθρωση μιας επιχείρησης είναι πλέον κοινή επιδίωξη και κοινός στόχος να γίνεται πράξη και να υλοποιείται , γιατί επιβάλλεται, χωρίς αμφιβολία, από τα πράγματα και τις απαιτήσεις της σημερινής επιχειρησιακής , οικονομικής ρέουσας σκληρής πραγματικότητας , με άμεσο σκοπό και στόχο την θωράκιση και την ανάπτυξή της.

Περισσότερα